Pettersen Vestbakke & Co

Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke & Co DA ble etablert i 1987 og består i dag av åtte advokater. Vi holder til i «Avenyen», midt i Kristiansand sentrum.

Vårt firma tilbyr advokatbistand innenfor de fleste rettsområder. Vi bistår privatpersoner, det offentlige, næringsdrivende og organisasjoner med utredninger og forhandlinger. Vårt firma har også lang erfaring i booppgjør. I tillegg fører vi en rekke saker for domstolen.

Vi setter klienten i sentrum. Vår målsetting er å yte god faglig bistand, sørge for rask oppfølging av saker og ha god tilgjengelighet for klientene.

Arbeidsområder

Arbeidsområdene våre

Vi har til sammen bred kompetanse innenfor en rekke rettsområder. Som klient vil du forholde deg til én advokat, men slik at vi i arbeidet med saken vil dra nytte av firmaets samlede kunnskap og erfaring.

Her er en oversikt over noen av fagområdene vi arbeider med.

Familie/Arv/Skifte, Barn- og barnevernrett, Tingsrett/Odelsrett, Avtalerett/Kjøpsrett, Konkurs og gjeldsforhandling, Erstatningsrett/Forsikringsrett, Arbeidsrett, Forretningsjuss, Trygde- og sosialrett, Forvaltningsrett/Plan- og bygningsrett, Strafferett, Advokatmekling

Oppdragsvilkår

Våre priser
Kostnaden forbundet med oppdraget vil i første rekke avhenge av medgått tid, oppdragets art og vanskelighetsgrad. Timeprisen for det enkelte oppdrag skal avtales og angis i den oppdragsbekreftelse som klienten får.

Pr. 01.01.2018 beregner vi følgende veiledende timesatser:
For private/forbruker: NOK 1.200 – 1.600 eks. mva.
For næringsdrivende: NOK 1.600 – 2.000 eks. mva.

Inklusive merverdiavgift utgjør ovennevnte timesatser NOK 1.500 – 2.000 for private/forbruker, og NOK 2.000 -2.500 for næringsdrivende.

Utlegg blir belastet særskilt.

Fri rettshjelp
Dersom du har en brutto årsinntekt under kr. 246.000,- og netto likningsformue under kr. 100.000,-, vil det i enkelte sakstyper være mulig å få fri rettshjelp. Det påløper en egenandel som tilsvarer salærsatsen ved fri rettshjelp, per tiden er kr. 1.020,-. I saker for domstolen vil egenandelen utgjøre 25% av utgiftene, men maksimalt åtte ganger salærsatsen, dvs. kr. 8.160,-.

Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

Forsikringsdekning
De fleste forsikringsordninger har en egen polise som dekker utgifter til advokat. Polisen vil normalt være begrenset til å gjelder enkelte sakstyper og som regel forutsette at det dreier seg om en tvist. Det betales egenandel som er fastsatt i den enkelte forsikringsavtale. 

Personvernerklæring
Vi er opptatt av at du som klient skal være sikker på at opplysninger om deg og din sak håndteres korrekt. Vi har utarbeidet en personvernerklæring som du kan lese her.

 

Våre advokater

Vi har til sammen bred kompetanse innenfor en rekke rettsområder. Som klient vil du forholde deg til én advokat, men slik at vi i arbeidet med saken vil dra nytte av firmaets samlede kunnskap og erfaring.

Du finner detaljert informasjon og kontaktinformasjon om våre advokater her på denne siden.

Alf Ånund Breive

Født: 1968
Telefon: +47 38 07 72 10
Mobil: +47 98 28 60 04
Epost: alf@advpv.no

Advokat

Cand. jur. 1996
Advokatbevilgning 2000
Politiadvokat
Selvstendig advokatpraksis fra 2000

Omfattende erfaring fra følgende arbeidsområder
Strafferett, herunder forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag, voldsoffererstatning, fast eiendomsrettsforhold, kjøpsrett, familie- og barnerett, herunder felleseieskifte etter separasjon/skilsmisse, samt økonomisk oppgjør etter avsluttet samboerforhold.

Børre Eskedahl

Telefon: +47 38 07 72 17
Mobil:    +47 95 93 67 20
Epost:   be@advpv.no

Advokat
Cand. jur. 1996
Advokatfullmektig/Advokat 1996-2002
Selvstendig advokatpraksis siden 2002

Omfattende erfaring fra følgende arbeidsområder
Barne- og familierett
Fast eiendom
Plan- og bygningsrett
Arbeidsrett
Kontraktsrett
Strafferett

Kjell Rune Holvik

Født: 1969
Telefon: +47 38 07 72 10
Mobil: +47 97 43 32 40
Epost: krh@advpv.no

Advokat

Cand. Jur: 1996
Juridisk konsulent 1997
Advokatfullmektig/Advokat 1999 - 2005
Selvstendig advokatpraksis fra 2005

Omfattende erfaring fra følgende arbeidsområder
Alm. forretningsjus
Arbeidsrett
Bobehandling
Kontraktsrett
Forsikringsrett
Arv- og skifterett
Fast eiendom
Konkursrett
Inkasso

Annet
Styrearbeid

Tore H. Pettersen

Født: 1953
Telefon: +47 38 07 72 10
Mobil: +47 90 12 53 92
Epost: thp@advpv.no

Advokat

Cand. jur. 1979
Juridisk konsulent 1979-81
Dommerfullmektig 1982-83
Advokatfullmektig/Advokat 1984-87
Selvstendig advokatpraksis fra 1987

Omfattende erfaring fra følgende arbeidsområder
Arv og testamenter
Barne- og familierett
Fast eiendom – eiendomsoverdragelser
Kontraktsrett
Strafferett
Bistandsadvokat
Utlendingsrett

Annet
Styrearbeid
Autorisert advokatmekler

Åshild Schmidt

Telefon: +47 38 07 72 10
Mobil: +47 93 08 42 44
E-post: aas@advpv.no 

Advokat

Cand. jur 1999
Juridisk rådgiver, Senter mot etnisk diskriminering 2000-2001
Politisk rådgiver, KrFs stortingsgruppe 2001-2007
Næringspolitisk rådgiver, Norges Rederiforbund 2007-2009
Samfunnskontakt, NHO Service 2009-2011
Advokatbevilling i 2011
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Abrahamsen AS 2011-2012
Advokat Advokatforum Kristiansand 2012-2013
Advokat Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke & Co DA 2013

Verv
Åshild Schmidt har hatt/har verv på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå innen politikk, organisasjons- og næringsliv.

Omfattende erfaring fra følgende arbeidsområder
Fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, arv- og familierett, samt barnevernrett og arbeidsrett.

Bjørge U. Tveito

Født: 1972
Telefon: +47 38 07 72 10
Mobil: +47 97 09 12 85
Epost: but@advpv.no

Advokat

Cand. jur. 1999
Advokatfullmektig/Advokat 1999 - 2002
Selvstendig advokatpraksis siden 2002
Juli 2011 -d.d.: Fast bistandsadvokat ved Kristiansands tingrett og Agder lagmannsrett
Januar 2012 – d.d.: Varaleder Kontrollkommisjonen for Vest-Agder
November  2012 - d.d.: Fast forsvarer ved Kristiansands tingrett og Agder lagmannsrett

Omfattende erfaring fra følgende arbeidsområder
Arv og skiftesaker
Barnevern
Barne- og familierett
Fremmedrett
Forsikringsrett
Helse- og sosialrett
Forsvarer i straffesaker
Bistandsadvokat

Tore Vestbakke

Født: 1948
Telefon: +47 38 07 72 10
Mobil: +47 48 10 89 90
Epost: tv@advpv.no

Advokat

Cand. jur. 1974
Advokatfullmektig 1981
Dommerfullmektig 1984-85
Selvstendig advokatpraksis fra 1987
Diverse tillitsverv innenfor bank og næringsliv
Formann i det statlige hjemsfallsutvalget 2003-2004

Omfattende erfaring fra følgende arbeidsområder
Offentlig forvaltning
Bygge- og reguleringssaker
Bank- og pengerett
Familie-, arv- og skifterett
Prosedyre
Fast eiendoms rettsforhold – oppgjørsmegling
Medlem av utvalget for rettsmeklere for tingrettene i Agder og Agder lagmannsrett

Annet
Diverse tillitsverv i Den norske Advokatforening
Autorisert advokatmekler

Christian Faye Ree

Advokat og partner

Født: 1978
Telefon: +47 38077210
Mobil: +47 41507432
Epost: cfr@advpv.no

Utdanning      
Cand.Mag. Statsvitenskap UiO 2002
Cand.Jur UiO 2005
Advokatbevilling 2008.
Bakgrunn
2005-2006:
førstekonsulent Næringsetaten Oslo kommune.
2006-2007: 
Advokatfullmektig advokatfirmaet Advanti, Oslo
2007-2014: 
Advokat, advokatfirmaet Sjødin,Meling og Co, Stavanger
2014:          
Partner og advokat, advokatfirmaet Pettersen Vestbakke og Co.
Særlig kompetanse i saksområdene
Strafferett, barnevern, fremmedrett, forvaltningsrett, skiftesaker, avtalerett og forsikringsaker.
Kontakt oss

Kontakt oss

Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke & Co DA
Postboks 462
4664 Kristiansand

Tlf.: +47 38 07 72 10
Faks: +47 38 07 72 11
E-post: post@advpv.no

Pettersen Vestbakke & Co har kontorlokaler i "Avenyen" i Festningsgaten 7. "Avenyen" ligger midt i kvartalet mellom Dronningensgate og Tollbodgata.

Du finner oss her (Kristiansand)