Pettersen Vestbakke & Co DA

Våre advokater

Vi har til sammen bred kompetanse innenfor en rekke rettsområder. Som klient vil du forholde deg til én advokat, men slik at vi i arbeidet med saken vil dra nytte av firmaets samlede kunnskap og erfaring. Du finner detaljert informasjon og kontaktinformasjon om våre advokater her på denne siden.

Scroll down