Pettersen Vestbakke & Co DA

Våre advokater

Vi har til sammen bred kompetanse innenfor en rekke rettsområder. Som klient vil du forholde deg til én advokat, men slik at vi i arbeidet med saken vil dra nytte av firmaets samlede kunnskap og erfaring. Du finner detaljert informasjon og kontaktinformasjon om våre advokater her på denne siden.

Advokat Tore H. Pettersen

Advokat Tore Vestbakke

Scroll down