Pettersen Vestbakke & Co DA

AdvokatBørre Eskedahl

+47 95 93 67 20 be@advpv.no

Født: 1970

  • Cand. jur. 1996
  • Advokatfullmektig/Advokat 1996-2002
  • Selvstendig advokatpraksis siden 2002

Omfattende erfaring fra følgende arbeidsområder

  • Barne- og familierett
  • Fast eiendom
  • Plan- og bygningsrett
  • Arbeidsrett
  • Kontraktsrett
  • Strafferett
  • Vergemål
Scroll down