Pettersen Vestbakke & Co DA

AdvokatChristian Faye Ree

+47 41 50 74 32 cfr@advpv.no

Født: 1978

Utdanning
 • Cand.Mag. Statsvitenskap UiO 2002
 • Cand.Jur UiO 2005
 • Advokatbevilling 2008.
Bakgrunn
 • 2005-2006: Førstekonsulent Næringsetaten Oslo kommune.
 • 2006-2007: Advokatfullmektig advokatfirmaet Advanti, Oslo
 • 2007-2014: Advokat, advokatfirmaet Sjødin,Meling og Co, Stavanger
 • 2014: Partner og advokat, advokatfirmaet Pettersen Vestbakke og Co.
Omfattende erfaring fra følgende arbeidsområder
 • Strafferett
 • Barnevern
 • Fremmedrett
 • Forvaltningsrett
 • Skiftesaker
 • Avtalerett
 • Forsikringsaker
Scroll down