Pettersen Vestbakke & Co DA

AdvokatOlaf Vaboen

+47 92 28 76 61 ov@advpv.no

Født: 1969

 • Cand. Jur. 1996
 • Fredrikstad likningskontor 1997 - 2001
 • Vest-Agder fylkesskattekontor / Skatt sør 2001 – 2008
 • Advokatfirma Krabberød AS 2008 – 2018 (advokatbevilling 2009)
 • Partner Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke & Co DA 2019

Omfattende erfaring fra følgende arbeidsområder:

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Konkursrett
 • Pengekrav / innfordring
 • Arverett
 • Arbeidsrett
 • Merverdiavgift
Scroll down