Pettersen Vestbakke & Co DA

AdvokatTore Vestbakke

+47 48 10 89 90 tv@advpv.no

Født: 1948

 • Cand. jur. 1974
 • Advokatfullmektig 1981
 • Dommerfullmektig 1984-85
 • Selvstendig advokatpraksis fra 1987
 • Diverse tillitsverv innenfor bank og næringsliv
 • Formann i det statlige hjemsfallsutvalget 2003-2004

Omfattende erfaring fra følgende arbeidsområder

 • Offentlig forvaltning
 • Bygge- og reguleringssaker
 • Bank- og pengerett
 • Familie-, arv- og skifterett
 • Prosedyre
 • Fast eiendoms rettsforhold – oppgjørsmegling
 • Medlem av utvalget for rettsmeklere for tingrettene i Agder og Agder lagmannsrett

Annet

 • Diverse tillitsverv i Den norske Advokatforening
 • Autorisert advokatmekler
Scroll down