Pettersen Vestbakke & Co DA

Hva vi tilbyr

Vårt firma består av advokater med erfaring og kompetanse. Her finner du opplysninger om hvilke sakstyper vi arbeider med.

Vårt kompetansefelt er bredt og omfatter de fleste områdene som er aktuelle for deg som er privatperson og som ønsker hjelp av advokat.

For næringslivet skal vi kunne tilby god faglig bistand i alle prosesser. Det gjelder stiftelse og etablering, drift og avvikling. Vi deltar også i styrearbeid.

Felles for alle våre klienter er at vi ønsker å tilby kunnskap og service på best mulig måte.

Nedenfor finner du en del av arbeidsområdene våre:

 • Familie/Arv/Skifte
 • Barn- og barnevernrett
 • Tingsrett/Odelsrett
 • Avtalerett/Kjøpsrett
 • Selskapsrett
 • Konkurs og gjeldsforhandling
 • Erstatningsrett/Forsikringsrett
 • Arbeidsrett
 • Forretningsjuss
 • Trygde- og sosialrett
 • Forvaltningsrett/Plan- og bygningsrett
 • Strafferett

I tillegg har vi også meglerbevilling som innebærer at vi kan bistå med oppgjør og overdragelse av fast eiendom. 

Scroll down